Maanbloem

Maanbloem is de creatie van Agnes Eising – een plek voor groei, ontwikkeling en initiatie – Rites of Passages.  

Tijdens weekenden met moeders en dochters, vaders en dochters, moeders en zonen nemen we de groep mee in bewustwording rondom de overgang van meisje naar vrouw en jongen naar man. Wat betekent het om man, vrouw, mens te zijn in deze huidige tijd? Hoe kunnen we rolmodellen zijn en blijven voor onze en alle kinderen in deze uitdagende tijden? Leer samen te zeilen in plaats van de storm te vrezen. Welke reis maakt jouw zoon of dochter hierin en welke stap ben jij bereid om te nemen als vader, moeder of mentor? Als wij als volwassenen bewust een stap in onze ontwikkeling en onze levensfase zetten, kunnen onze kinderen een stap zetten in de levensfase die op hen wacht. Hierdoor kunnen de jongvolwassenen ruimte en vrijheid ervaren waardoor ze hun plek innemen in de maatschappij en vanzelfsprekend hun verantwoordelijkheid hiervoor nemen.

It takes a village to raise a child and healty, loving, magical human beings! 

Initiaties

Initiaties zijn in verschillende levensfases waardevol om te ervaren. Een huwelijk, geboorte en dood zijn voorbeelden van initiatie momenten. In onze westerse samenleving is het niet meer vanzelfsprekend dat we onze jong volwassenen een passende “overgang” aanbieden.

Als iedere puber/jong volwassene een initiatie doorloopt zal hij/zij niet zelf op zoek gaan naar uitdagingen buiten zichzelf. Ze weten dan waar ze staan in de maatschappij, wat er van ze wordt verwacht, welke vrijheden en verantwoordelijkheden bij de nieuwe levensfase horen, ze zijn geëerd en bekrachtigd in kwaliteiten en talenten die ze bij zich dragen en die ze kunnen inzetten voor hun taak in dit leven. 

Op latere leeftijd kan er een verlangen ontstaan om alsnog een initiatie te doen. Momenteel werken we aan de Initiatieschool waarbij 20- en 30 jarigen via seminars door vakdocenten en ervaringsdeskundigen een “rite of passage into life” kunnen doorlopen.

Verbinding

De activiteiten van Maanbloem richten zich op verbinding met alles om ons heen waardoor balans en harmonie van binnen naar buiten ontstaat. Door contact met de elementen vuur, aarde, water, lucht kom je in verbinding met je eigen natuur, intuïtie, innerlijke kracht, zelfexpressie en zelfliefde. Tijdens Women Back to Nature en het Persephone Festival richten we ons met name op het werk met vrouwen. Hieros Gamos, Hieros Gamos Family en de drumcirkel zijn gemengde activiteiten.

Galerij

Contact