Rites of passage

Een Rite of Passage is een overgangsmoment creëren waarbij je bewust stil staat bij de overgang van de ene levensfase naar de andere. Je kunt het vergelijken met de reis van rups naar vlinder waarbij de tussenliggende fase van cocon een fase van overgave en transitie is.

De reis van meisje naar vrouw is zo’n Rite of Passage. Het is in onze westerse maatschappij niet meer vanzelfsprekend dat wij onze tienermeiden (en jongens) ondersteunen tijdens deze fase van onzekerheid, verwarring en zoektocht in het leven. Bij Maanbloem staan we hier wel bewust bij stil en nemen we Moeders en Dochters, Vaders en Dochters graag mee op reis om dit te creëren tijdens een weekend of gathering als Persephone Rising en Hieros Gamos Family.

Tijdens deze reis komen de elementen van het Rites of Passages Framework voorbij. Wil je dit ook in de eigen werk, vrouwencirkel of anderszins kunnen toepassen dan ben je meer dan welkom tijdens de Facilitator Training.

Mijn inspirator hierin is Arne Rubinstein van het Rites of Passage Institute in Australië.

Galerij

Contact